varlık yönetim sistemi

Varlık Yönetim Sistemi

Kurumunuzun bilgi içeren varlıklarını, Bilgi Güvenliği çalışmalarınızın da temelini oluşturan Varlık Envanteri Yönetimini, Varlık Yönetim Sistemi ile gerçekleştirebilirsiniz.

ISO 27001 Standartlarına göre; bilgi içeren varlıklarınızı kapsam bazında listeliyor, sınıflandırıyor, önceliklendiriyor, değerlendiriyor ve varlıklarınıza Bilgi Güvenliği politikalarınız doğrultusunda varlık kullanım kuralları belirliyor olmanız gerekiyor.

Varlıklarınızın Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik değerleri ölçümlenerek, bu kriterlere göre Varlık Değerleri belirlenir.

Bu çalışma aynı zamanda kurumsal bir hafıza oluşmasına da girdi sağlar. Üst düzey yöneticilere ışık tutar.

Varlık yönetimi sürecini işletemeyen kurumlarda Bilgi Güvenliğine yönelik tüm çalışmaları yetersiz kalacaktır.

Varlık Yönetim Sistemi ile tüm varlık yönetim süreci işlemleri için hazır ve ideal bir ortam sunmaktadır. Bu süreçte varlıklarınızı birim bazında yetkilendirerek yönetebilmenize imkan tanımaktadır.