süreç yönetimi

Süreç Yönetim Sistemi

Organizasyonunuzun mevcut süreçlerinin nasıl çalıştığını anlamak ve üzerinde iyileştirmeler yapabilmek için, tüm süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması,s ürece sahip atanması,periyodik olarak süreç performanslarının izlenerek,analiz edilip, değerlendirilmesi ve gerekiyorsa iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Günümüzde ISO Standartları çalışmalarını süreç bazlı olarak revize etmektedir. Bu nedenle süreçleriniz diğer ISO Standartları(223001,27001,31000..vb) açısından da kritik öneme sahip olmaktadır. Bu standartlar yönetilirken süreçlerle tam entegre olması gerekmektedir.

Süreç Yönetim modülü ile hem Süreçlerinizi yönetebilir hem de bu süreçleriniz diğer yönetim standartları ile (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi,Kurumsal Risk Yönetim Sistemi,Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,Düzeltici Önleyici Faaliyetler,Müşteri Memnuniyet Sistemi..vb) tam olarak entegredir. Bu sistemler için süreçler temel niteliktedir.

İlişkilendirmek için ilave herhangi bir çalışmaya ihtiyaç yoktur.

Tüm bu yönetim sistemlerinin daha önce geliştirilmiş hazır Süreç Bazlı raporları da bulunmaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Süreç Bazlı Raporu

İş Süreklilik Planlarınızı süreç bazlı yönetebilir ve raporlayabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Süreç Bazlı Raporu

Kurumsal Risklerinizi Yönetirken; risklerinizi süreç bazlı olarak değerlendirebilir, yönetebilir ve raporlayabilirsiniz.