döküman yönetim sistemi

Döküman Yönetim Sistemi

Organizasyon içerisinde dokümanlarınızı, belgeleriniziKalite Yönetim Sistemi standartlarına göre yönetebilmenize, ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişebilmenize olanak sağlayan yazılım modülüdür.

Doküman Yönetim Sisteminin Bazı Özellikleri

Doküman Yönetim Sisteminin sayısız özelliğinin olması yanısıra aşağıdaki özellikler ön plana çıkmaktadır.

Tasarım Performans(5 milyon kayıt ile test edilmiştir) Versiyonlama (İstenilen klasör hiyerarşisinde aktif/pasif yapılabilmesi) Yetkilendirme(Yetkilendirmelerde klasör hiyerarşisinde aşağı-yukarı türetme/koparma yapılabilmesi) Onaylama(Onaylamalarda sınır onaycı eklenebilmesi) Detaylı Arama Kullanıcı Dostu Ekranları

Doküman Yönetim Sisteminin Faydaları

Organizasyonunuzda dokümanlarınızın oluşturulması, onaylanması, versiyonlanması ve yayılımı gibi süreçleri dijital ortamda kolay ve hızlı birşekilde yürütülmesini sağlar.

Organizasyonunuzdaki doküman ve belgeleri merkezileştirme Politika, Prosedür, Talimat ve Formlar ..vb dokümanlarınızın organizasyonunuz içerisinde dağılımını ve yönetimini sağlama Standartlara uyumu sağlama Operasyonlarınızda iyileştirme Dokümanlarınızı  diğer yönetim sistemlerine entegre etme Sorumluları ve yetkilileri belirleme Versiyonları kontrol altına alma Dokümanlarınızı hazırlanma, onaylanma ve organizasyonunuzdaki yayılma süreçlerini hızlandırma İstenilen dokümana hızlı ve kolay erişim Her yerden erişebilme