danışmanlık

DANIŞMANLIK

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı 
ISO 20000 / ITIL Servis Yönetim Sistemi Kurulum Danışmanlığı
ISO 22301 İş Sürekliliği Kurulum Danışmanlığı
İç / Dış sızma testi / zaafiyet taraması (Penetrasyon Testi)
KVKK Uyum Danışmalığı 

Eğitim

Uygulamalı ISO 27001 kurulum eğitimi 3 Gün
Proje Yönetimi Eğitimi 3 Gün
PMP (Project Management Professional) 5 Gün
MS Project 2013 ile Proje Yönetimi eğitimi 2 Gün
CISA - Certified Information Systems Auditor 5 Gün
CISSP - Certified Information Systems Security Professional (Bilgi Sistemleri Güvenlik Yönetimi) 5 Gün
CEH - Certified Ethical Hacker 5 Gün
ITIL - Information Technology Infrastructure Library (Bilgi Sistemleri Servis Yönetimi) 3 Gün